FUZJE I PRZEJĘCIA

Węże i drabiny

Jeden krok do przodu, dziesięć kroków do tyłu.

Takie jest życie biura zarządzania programem integracji zmagającego się ze złożonymi, międzynarodowymi transakcjami wyodrębniania. Konieczne jest szybkie oddzielenie wyodrębnianej spółki od spółki macierzystej.

Jednocześnie niezbędne jest zapewnienie nowej globalnej infrastruktury, która sprosta zadaniom w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, rachunkowo-podatkowej i prawnej na poziomie lokalnym, gdziekolwiek chcesz prowadzić działalność.

Jeśli jest to transakcja dokonywana w wielu krajach i wielu jurysdykcjach, nie można dopuścić do tego, by jej pomyślna realizacja była kwestią przypadku. 

Złóż zapytanie

Usługi realizacji transakcji w zakresie fuzji i przejęć

Świadczone przez jednego i jedynego partnera: specjalizujemy się w szybkim rozwiązywaniu skomplikowanych kwestii, począwszy od uruchamiania podmiotów lokalnych zgodnie z przepisami po zapewnianie osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej w skali globalnej – praktycznie wszędzie tam, gdzie nowo nabyte przedsiębiorstwo ma prowadzić działalność.

Pomagamy korporacjom, partnerom zarządzającym funduszami private equity i doradcom transakcyjnym w zawieraniu transakcji w przypadku gdy na przeszkodzie stoją istotne kwestie związane z zapewnieniem zgodności z lokalnymi przepisami w odległych lokalizacjach.

Zapewniamy zarówno stabilność samej transakcji, jak i stabilność bieżącej działalności.

To, co w odniesieniu do docelowego modelu operacyjnego z globalnej perspektywy wydaje się być łatwe, może wyglądać zupełnie inaczej na poziomie lokalnym – w przypadku gdy nie zastanowisz się nad poniższymi kwestiami, których znaczenia nie można nigdy bagatelizować przy realizacji transakcji i o których należy pamiętać aż do momentu jej sfinalizowania.

  • W jaki sposób ma funkcjonować docelowy model operacyjny?
  • Jak długo trwa zakładanie placówek w poszczególnych krajach?
  • Ile to będzie kosztować?
  • Czy uwzględniłeś to wszystko w swoich obliczeniach?

Naszych klientów często zaskakuje to, że nie można tak po prostu przyjąć jednego sposobu działania i powielać go we wszystkich krajach bez żadnych modyfikacji.

W przypadku wielu lokalizacji zwykłe przeniesienie pracowników do nowych podmiotów może okazać się bardzo skomplikowane.

Kolejną kwestią jest koordynacja włączenia podmiotu do przedsiębiorstwa i jego uruchomienia. Czasami zadania w tym zakresie są realizowane w określonej kolejności, a czasami nie. Czasami rejestracja dla celów podatkowych jest połączona ze zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego, a czasami są to odrębne czynności. Kto śledzi wymogi w tym zakresie na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym, by uruchomienie podmiotu nastąpiło szybciej? Zapewnianie na poziomie globalnym zgodności działalności operacyjnej ze zmieniającymi się przepisami może przyprawić Cię o ból głowy, jeśli się w tym nie specjalizujesz.

Popełnienie błędu oznacza stratę czasu. Możesz stracić zaufanie pracowników i organów regulacyjnych. Może to zaszkodzić Twojemu modelowi przychodów. Możesz utracić możliwość sfinalizowania danej transakcji.

TMF Group doskonale zdaje sobie sprawę z powyższych zagrożeń; znamy wiele przypadków, gdy takie zagrożenia urzeczywistniły się – jednak nie wtedy, gdy my zapewnialiśmy obsługę.

Jesteśmy ekspertami w zakresie ekspansji.

Od ponad 30 lat pomagamy przedsiębiorstwom zakładać placówki za granicą. Zdobyte w tym czasie umiejętności i wiedzę wykorzystujemy w złożonych transakcjach międzynarodowych, do obsługi których nasz model biznesowy jest doskonale przystosowany.

Race track circuits in arena

Globalne transakcje, które pomogliśmy sfinalizować

Chcesz bez zbędnej zwłoki – i bezproblemowo – doprowadzić do finalizacji złożonej globalnej transakcji w kilkudziesięciu krajach.

Chcesz też, aby wszystkie nowe przedsiębiorstwa zostały zorganizowane właściwie od samego początku, gotowe do działania, bez opóźnień, przynosząc zwrot zgodnie ze swoim potencjałem już od pierwszego dnia.

Bez problemów związanych z kadrami, bez naruszeń przepisów, z terminową realizacją lokalnej sprawozdawczości i dobrą reputacją, niezależnie od lokalizacji. Aby to się udało, niezbędna jest obecność na miejscu.

Tutaj zobaczysz jak zrobiliśmy to dla siedmiu klientów.

Transgraniczne transakcje wyodrębniania:

Dlaczego jedna trzecia kończy się niepowodzeniem i jak to naprawić

Z raportu z nowego, niezależnego badania rynku przeprowadzonego na zlecenie TMF Group – Transgraniczne transakcje wyodrębnienia wynika, że strony transakcji mogą stracić do 16% jej wartości z powodu możliwych do uniknięcia opóźnień i lekceważenia trzech podstawowych zasad udanego wyodrębniania.

 three different devices showcase merger and acquisition publication front cover

Minimalizowanie spadku krzywej J

Współpracujemy z funduszami private equity na najwcześniejszym etapie transakcji, określając i odpowiednio wyceniając przyszły docelowy model operacyjny przedsiębiorstwa. Te modele operacyjne zapewniamy także po zawarciu transakcji – nieustannie dostosowując nasze zasoby na całym świecie – aby wspierać strategię przedsiębiorstwa, gdy zachodzą w nim zmiany.

Naszym celem jest zminimalizowanie spadku krzywej J i maksymalizacja jej wzrostu. Tworzymy spółki portfelowe bez zbędnych opóźnień i kosztów, aby zespoły zarządzające klientów mogły skoncentrować się na rozwijaniu się na swoich rynkach.
Przygotowywanie szczegółów lokalnych procesów na rzecz globalnych doradców transakcyjnych

Czasami nasze usługi proponują klientom prawnicy i globalni doradcy transakcyjni, którzy szukają dla nich najbardziej opłacalnego rozwiązania złożonych kwestii – od uruchomienia podmiotu po zapewnienie gotowości operacyjnej w wielu jurysdykcjach.

Dzięki współpracy z nami zdają sobie sprawę, że w poszczególnych jurysdykcjach istnieją specyficzne, niekiedy bardzo zróżnicowane wymogi w zakresie koordynacji procesów na poziomie lokalnym dotyczące obsługi kadrowo-płacowej oraz zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi i innymi regulacjami. Włączenie przedsiębiorstwa to prosta kwestia.

Prawnicy i globalni doradcy transakcyjni są zadowoleni, że pomagamy realizować strategię korporacyjną klientów na poziomie lokalnym. My jesteśmy zadowoleni, że zostawiamy im jej tworzenie.
Klienci korporacyjni w sytuacji kryzysowej

Współpracujemy z biurami zarządzania programami integracji w sytuacjach kryzysowych, gdy kończy się czas obowiązywania umów o świadczenie usług przejściowych, a dostawcy nie dostarczyli obiecanych rozwiązań back-office. Tworzymy kilka modeli biznesowych w celu zapewnienia złożonych zasobów międzynarodowych o zróżnicowanej liczbie pracowników i różnych wymogach prawnych.

Wypełniamy próżnię, pomagając klientom, którzy nie są w stanie zatrudnić pracowników i wypłacać im wynagrodzenia lub wystawić prostej faktury – a także wspierając ich w spełnianiu szeregu innych podstawowych wymogów operacyjnych, które stają się istotną przeszkodą w prowadzeniu działalności na dużą skalę, gdyż ograniczają kreatywność i uniemożliwiają skupienie się na poszukiwaniu utalentowanych liderów.
Współpraca partnerska na początkowym etapie – począwszy od „operacyjnej” analizy due diligence

Wolimy oczywiście nawiązywać współpracę partnerską na początkowym etapie, obejmującą planowanie i wycenę docelowych modeli operacyjnych przedsiębiorstwa już w fazie analizy due diligence cyklu transakcji oraz negocjować optymalne umowy o świadczenie usług przejściowych.
Koordynacja na poziomie centralnym, realizacja na poziomie lokalnym

Podczas gdy wielu klientów outsourcuje do nas swoje funkcje back-office na etap zawierania umów na usługi przejściowe (i późniejszy, o ile jest to racjonalne), nigdy nie rezygnują z outsourcingu na rzecz zdalnego centrum usług wspólnych. Nasz sukces zawdzięczamy zdolności do zapewnienia zarządowi globalnego obrazu przy jednoczesnej koordynacji działań lokalnego personelu, biegłej znajomości lokalnego języka i kultury oraz dogłębnej znajomości lokalnych wymogów i przepisów.
Zajmujemy się szczegółami złożonych transakcji międzynarodowych, którymi nikt się nie zajmuje – ani nie chce się zajmować

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób doprowadzić do sfinalizowania transakcji; jak wynegocjować godziwe, opłacalne i racjonalne umowy na usługi przejściowe; a także jak stworzyć model operacyjny back-office, który przyniesie korzyści Twojej firmie od samego początku – i na wiele lat – złóż zapytanie.