Pracując wspólnie od jak najwcześniejszego etapu nad złożonym procesem globalnego przejęcia lub wyodrębnienia, pomożemy Ci

 • określić przyszły model operacyjny Twojego przedsiębiorstwa
 • szybko zmodyfikować ten model, w przypadku gdy Ty lub Twoi doradcy transakcyjni wprowadzicie zmiany w strategii Twojej firmy
 • zapewnić świadczenie przejściowych usług back-office, do momentu finalizacji procesu
 • rozwijać ten model w celu zapewnienia jego długoterminowej skuteczności

Zdajemy sobie sprawę, że koordynacja działań związanych z uruchamianiem podmiotów przebiega w każdej jurysdykcji inaczej i w pełni rozumiemy wzajemną zależność zadań, za realizację których odpowiedzialne jest kierownictwo działu prawnego, księgowości, podatków, zarządzania środkami pieniężnymi i kadr w okresie uruchamiania podmiotów na nowych rynkach.
Operacyjna analiza due diligence

 • Zidentyfikowanie „istotnych przeszkód”, które mogą opóźnić lub uniemożliwić zawarcie złożonych globalnych transakcji
 • Określenie docelowego modelu operacyjnego Twojego przedsiębiorstwaZapewnienie uruchomienia podmiotów oraz gotowości operacyjnej do zatrudniania pracowników, zawierania umów i prowadzenia działalności

 • Uruchomienie podmiotu pod względem prawnym
 • Rejestracja firmy w lokalnych izbach handlowych
 • Uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności
 • Założenie i prowadzenie rachunków bankowych
 • Rejestracja programu emerytalnego
 • Zarządzanie kapitałem inwestycyjnym
 • Rejestracja dla celów podatkowychBieżąca globalna obsługa back office

 • Globalna obsługa płacowa
 • Obsługa kadr i kariery zawodowej pracowników
 • Lokalna księgowość i rachunkowość zarządcza
 • Zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi
 • Zarządzanie podmiotami