Usługi sekurytyzacji

Specjalistyczne wsparcie w zakresie własności i administrowania spółkami specjalnego przeznaczenia (SPV), założonymi na potrzeby transakcji sekurytyzacyjnych, oraz świadczenie usług agencji płatniczej, administrowania rachunkiem bankowym oraz powierniczych

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem transakcjami w zakresie sekurytyzacji, gwarantowanych obligacji oraz finansowania strukturalnego w odniesieniu do różnych rodzajów aktywów.

Nasz wyspecjalizowany zespół doświadczonych ekspertów pomoże Państwu na każdym etapie Państwa działalności. Posiadamy również dobrze funkcjonującą sieć międzynarodowych kontaktów z wiodącymi doradcami prawnymi i podatkowymi w dziedzinie finansowania strukturalnego.

Nasze usługi są dostosowane do wymogów naszych klientów. Specjalizujemy się w świadczeniu usług w zakresie:

 • tworzenia spółek specjalnego przeznaczenia
 • usług agencji płatniczej i powiernika
 • administrowania rachunkiem bankowym
 • zarządzania i prowadzenia sprawozdawczości
 • reprezentowania posiadaczy obligacji
 • zapewniania ładu korporacyjnego
 • przygotowywania i składania oświadczeń PFIC (które muszą składać zagraniczne spółki inwestycyjne osiągające pasywne dochody) i usług pokrewnych
 • pośrednictwa
 • niezależnej weryfikacji i nadzoru transakcji

Wsparcie na każdym etapie procesu sekurytyzacji

Transakcje sekurytyzacyjne są złożone i w związku z tym kluczowe znaczenie ma współpraca – często bierze w nich udział wielu dostawców usług wspierających, w tym doradcy prawni, agencje ratingowe, zarządzający aktywami i inni.

Najważniejszą kwestią jest zbudowanie solidnego portfela – utworzenie dużej puli aktywów, zdywersyfikowanej w stopniu wystarczającym, by dotrzeć do rynków kapitałowych. Po osiągnięciu tego celu, konieczne jest przejście przez kolejne etapy. Obejmują one utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia lub innego rodzaju wyspecjalizowanego podmiotu, który będzie miał w posiadaniu te aktywa, utworzenie infrastruktury prawnej w celu ułatwienia emisji obligacji, wyznaczenie agenta płatniczego, powiernika, administratora rachunku bankowego, a także przekazanie niezbędnych danych agencjom ratingowym, aby uzyskać docelowy rating, oczekiwany przez klienta.

TMF Group może pomóc Państwu na wszystkich tych etapach, ponieważ jest jednym z największych na świecie niezależnych przedsiębiorstw zarządzających podmiotami tworzonymi na potrzeby finansowania strukturalnego i pełniących rolę agencji płatniczych i powierników. Nasze wyspecjalizowane zespoły znajdują się we wszystkich kluczowych lokalizacjach krajowych i zagranicznych.

Bogata oferta w zakresie sekurytyzacji

Gama naszych usług jest dostosowana do wymogów i oczekiwań klientów. Zapewniamy wsparcie w zakresie sekurytyzacji zabezpieczonej aktywami (ABS), sekurytyzacji zabezpieczonej hipoteką (MBS), w tym hipoteką na nieruchomościach niegenerujących przychodów (RMBS) i hipoteką na nieruchomościach generujących stałe przychody (CMBS). Udzielamy również wsparcia w zakresie zabezpieczonych dłużnych instrumentów finansowych (CDO) oraz obligacji zabezpieczonych kredytami (CLO). Wsparcie to zazwyczaj obejmuje:

 • tworzenie spółek specjalnego przeznaczenia, nominalne dokapitalizowanie i własność
 • usługi zapewnienia dyrekcji – zapewnienie wykwalifikowanych, niezależnych, wewnętrznych dyrektorów.
 • usługi dyrektorskie, tam, gdzie jest to dozwolone
 • usługi sekretariatu korporacyjnego
 • zapewnienie siedziby
 • zapewnienie określonego sekretarza spółki
 • prowadzenie ksiąg i ewidencji spółek specjalnego przeznaczenia wymaganych ustawowo
 • usługi wsparcia zarządu
 • składanie wszystkich zeznań i deklaracji wymaganych przez lokalne prawo
 • księgowość transakcyjną, w tym przygotowywanie ustawowo wymaganych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT i podatek dochodowy od osób prawnych)
 • przekazywanie zaświadczeń o rezydencji podatkowej i niezaleganiu z płatnościami
 • koordynację audytów
 • sporządzanie i składanie obligatoryjnych sprawozdań i raportów
 • wypełnianie wszystkich pozostałych obowiązków administracyjnych wynikających z dokumentów związanych z transakcją, w tym otwieranie rachunków bankowych i administrowanie nimi
 • zarządzanie likwidacją / rozwiązaniem spółki po zawarciu transakcji
 • świadczenie usług agencji płatniczej
 • świadczenie usług powiernictwa obligacji
 • administrowanie rachunkiem bankowym

Dlaczego warto z nami współpracować?

Usługi sekurytyzacji TMF Group przynoszą wiele korzyści.

 • Doświadczenie: jako jeden z największych globalnych dostawców usług sekurytyzacji, dysponujemy zespołem utalentowanych, doświadczonych pracowników.
 • Elastyczność: Świadczymy szeroki zakres usług sekurytyzacji. Jesteśmy elastyczni – możemy zwiększać lub zmniejszać zakres świadczonych usług, zgodnie z potrzebami naszych klientów.
 • Jedna osoba do kontaktu: możemy wyznaczyć doświadczonego pracownika, który będzie pełnił rolę dedykowanej osoby kontaktowej dla klienta i koordynował świadczenie usług na jego rzecz przez różne biura TMF Group.
 • Niezależność: TMF Group nie jest związana z żadną instytucją finansową, kancelarią prawną, firmą doradztwa podatkowego czy biurem rachunkowym. Nasza niezależność gwarantuje, że zawsze stawiamy na pierwszym miejscu interesy naszych klientów.

Co wyróżnia nasze usługi sekurytyzacji?

Nasze usługi sekurytyzacji są kompleksowe, elastyczne i mogą być modyfikowane w miarę zmieniania się potrzeb klientów.

Tym, co nas wyróżnia, jest możliwość zaoferowania realizacji całego procesu zarządzania, co stanowi przynoszącą oszczędności alternatywę dla organizowania, obsadzania stanowisk i monitorowania działań sekurytyzacyjnych we własnym zakresie. Dzięki naszym usługom sekurytyzacji klienci mogą spokojnie skupić się na strategicznych wyzwaniach. Bieżące zarządzanie mogą powierzyć nam.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, aby mogli dowiedzieć się Państwo, w jaki sposób możemy pomóc Państwa firmie.

Zapewniamy indywidualnie dostosowane rozwiązania, dzięki którym mogą Państwo sprawnie prowadzić działalność już od pierwszego dnia.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami już dzisiaj

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak nasi eksperci mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub po prostu zadać pytanie.

Zadaj pytanie

Studia Przypadków

Nie musisz wierzyć nam na słowo – klienci zadowoleni z naszych usług są na całym świecie.

Zobacz więcej