Globalne usługi księgowe i podatkowe

Globalne usługi Grupy TMF w zakresie księgowości i podatków to synonim ścisłej zgodności z lokalnymi przepisami. Lokalni eksperci w ponad 80 jurysdykcjach zapewniają spójne usługi i jakość niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. Elastyczny model dostarczania usług zapewnia wsparcie w miarę rozwoju, a nasi konsultanci rozwieją wątpliwości nawet w przypadku najbardziej zawiłej transformacji. Krótko mówiąc, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów związanych ze złożonością i ryzykiem w zakresie międzynarodowej rachunkowości i zgodności z przepisami podatkowymi, nasze zintegrowane usługi outsourcingowe są jedyną rzeczą, jakiej Ci potrzeba.

Złóż zapytanie

Skalowalne, zintegrowane usługi księgowe

Aby naprawdę wykorzystać każdą międzynarodową okazję biznesową, potrzebujesz ekspertów w dziedzinie księgowości i podatków rozsianych po całym świecie. Albo nas. Nasze kompleksowe procesy księgowe i podatkowe obejmują najlepsze praktyki i są na tyle skalowalne, że łatwo można je dostosować do potrzeb Twojej firmy i na tyle elastyczne, że odzwierciedlają jej rozwój.

Dedykowane usługi doradcze pomagają w bezproblemowej realizacji dużych projektów transformacyjnych. Globalna sieć ponad 120 biur, które są w całości własnością firmy, świadczy usługi w sposób spójny i skrupulatny na wszystkich rynkach.

Pewność w kwestiach podatkowych niezależnie od miejsca

W przypadku globalnej kontroli podatkowej błąd w zakresie przestrzegania lokalnych przepisów może zmienić się w problem w skali międzynarodowej. Skrupulatne przestrzeganie przepisów podatkowych w kraju i za granicą jest więc podstawą wszystkiego, co robimy. Nasze lokalne technologie księgowe i zespoły ekspertów w poszczególnych krajach pomagają wyeliminować koszty, złożoność i ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów podatkowych za granicą.

Jedna odpowiedź na wszystkie wyzwania

Możemy także zorganizować całą działalność księgową i dotyczącą sprawozdawczości podatkowej Twojej firmy oraz zarządzać nią centralnie i na całym świecie – z nami fragmentacja i niepewność zmienia się w integrację i kontrolę, ponadto wprowadzamy lokalny rygor i strategiczną przejrzystość, a także eliminujemy niepewność i ryzyko związane z transformacją i wzrostem.

Jeden świat usług lokalnych

TMF Group jest niezależną międzynarodową korporacją o wartości dwóch mld euro, zatrudniającą około 7,8 tys. ekspertów wewnętrznych w 120 biurach obejmujących ponad 80 jurysdykcji. Wspólnie dostarczamy szeroki wachlarz spójnych, zintegrowanych, dostosowanych do lokalnej charakterystyki usług, obejmujących kluczowe administracyjno-biznesowe segmenty, takie jak rachunkowość i podatki, administracja kadrowa, globalne usługi płacowe i świadczenia pracownicze, zarządzanie podmiotem globalnym, sekretariat korporacyjny i zgodność regulacyjną.

Rozwiązania doradcze w zakresie szybkiego reagowania wspierają duże i małe transgraniczne projekty, na każdym etapie, we wszystkich dziedzinach wchodzących w zakres naszych kompetencji i na każdym rynku.

Wyspecjalizowane zespoły wspierają administrację w zakresie funduszy i rynków kapitałowych oraz inwestorów prywatnych i podmioty typu family office.

Ponieważ wiemy, jak szybko, bezpiecznie i skutecznie odblokować dostęp do najatrakcyjniejszych rynków na świecie, bez względu na ich złożoność, z naszych usług korzysta ponad 60% firm z listy Fortune Global 500 i listy FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 najlepszych firm typu private equity.

Zatem niezależnie od tego, czy Twoje przedsiębiorstwo działa w dwóch, czy w wielu krajach, czy zatrudnia garstkę, czy kilka tysięcy pracowników, posiadamy elastyczne, skoordynowane, niezbędne dla biznesu wsparcie, potrzebne, aby otworzyć się na nowe rynki, zbudować silną firmę, zachować sprawność i wydajność oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią na całym świecie.