Tax Compliance - sprawozdawczość podatkowa

Zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz uproszczone i zrozumiałe podatki gdziekolwiek prowadzisz biznes

Nasz globalny zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z poszczególnych krajów, pomaga klientom w wypełnianiu ich zobowiązań związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych wszędzie tam, gdzie prowadzą swoją działalność. Upraszczamy złożony obraz podatków, dając klientom pewność, że spełniają wszelkie wymogi związane z prowadzeniem handlu zagranicznego. Pomożemy w zarządzaniu ryzykiem podatkowym oraz udzielimy wsparcia w zakresie zapewnienia zgodności.

TMF Group wspiera klientów w wypełnianiu ich międzynarodowych zobowiązań podatkowych poprzez ograniczenie obciążeń związanych z zapewnieniem zgodności i jasne wskazanie zagrożeń. Niezależnie od tego, czy klienci zamierzają założyć placówki w nowych jurysdykcjach, czy po prostu usprawnić działalność prowadzoną lokalnie, nasi specjaliści w poszczególnych krajach będą służyć im swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pomożemy w spełnianiu zobowiązań podatkowych i sprawozdawczych, w tym związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), podatkiem od wartości dodanej (VAT) oraz podatkiem potrącanym u źródła w następujących obszarach:

  • Wpis do rejestru - zapewnimy, by klienci zostali wpisani do rejestrów wszystkich właściwych organów.
  • Obliczenia - dokonamy obliczeń i przedstawimy do zatwierdzania CIT i inne deklaracje podatkowe, w tym dotyczące podatku potrącanego uźródła i opłat skarbowych.
  • Składanie deklaracji - nasi lokalni specjaliści przygotują i złożą w imieniu klientów roczne zeznania podatkowe do lokalnych organów podatkowych.
  • Płatność - możemy dokonać płatności zobowiązań podatkowych.
  • Kontrole podatkowe - nasze lokalne zespoły pomogą klientom w przypadku kontroli podatkowych. Dzięki znajomości lokalnych przepisów możemy przeprowadzić klientów przez proces kontroli i ułatwić kontakty z właściwymi organami.
  • Znajomość lokalnych rynków - dzięki naszym doświadczeniom w poszczególnych krajach i wiedzy, możemy zapewnić klientom wiele korzyści – od umożliwienia lepszego zrozumienia lokalnych podatków po podjęcie odpowiednich działań w odpowiedzi na powiadomienia oraz decyzje podatkowe.

Nasi lokalni specjaliści ds. podatków mogą służyć gruntowną wiedzą na temat regionalnych systemów podatkowych oraz najlepszych praktyk dostosowanych do tamtejszych zwyczajów i przepisów. Pomagamy pokonać trudności związane z koniecznością posługiwania się różnymi językami oraz podporządkowania się różnym regulacjom podatkowym, co przynosi naszym klientom oszczędność czasu, zasobów i pieniędzy.

Pośrednie i specjalistyczne usługi w zakresie tax compliance:

  • Pomagamy w wypełnianiu globalnych zobowiązań dotyczących VAT oraz innych zobowiązań sprawozdawczych, takich jak obowiązek składania deklaracji Intrastat i dotyczących sprzedaży w UE.
  • Naszą wiedzę wykorzystujemy również w odniesieniu do podatków specyficznych dla danej branży, takich jak podatek od składek ubezpieczeniowych czy lotniczy podatek celny (Airline Duty Tax).

Deklaracje podatkowe - deklaracje CIT, deklaracje VAT

Koncentrujemy się na upraszczaniu handlu zarówno międzynarodowego, jak i krajowego, prowadzonego przez naszych klientów, poprzez dostosowywanie naszych rozwiązań do ich potrzeb, zapewniając przejrzystość transakcji i dając pewność co do ich prawidłowości.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami już dzisiaj

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak nasi eksperci mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu. Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub po prostu zadać pytanie.

Zadaj pytanie

Studia Przypadków

Nie musisz wierzyć nam na słowo – klienci zadowoleni z naszych usług są na całym świecie.

Zobacz więcej